Forside / Om oss / Aktuelt

Aktuelt

Nordlaks Holding AS misbrukt i svindelforsøk

Firmanavnet til vårt holdingselskap, Nordlaks Holding AS, har blitt misbrukt i et svindelforsøk i form av falske faktura som er sendt til vilkårlige mottakere. Nordlaks sender aldri faktura fra vårt holdingselskap, og vi anbefaler at mottakere av epostene sletter disse omgående uten å laste ned vedlegg som det linkes til.

Søkefrist for sponsormidler er 1. mars 2017

Nordlaks deler hvert år ut sponsormidler til lag og foreninger. Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv i vår region, og er spesielt interessert i å bidra til gode tiltak rettet mot barn og unge.

Informasjon om fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan kommune

MFI_4480_1200_PNG

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland åpnet 18. januar for at alle kan fiske etter regnbueørreten som rømte fra vår lokalitet Storfjell i Øksfjorden. Nordlaks har opprettet mottaksstasjoner på Pundslett og Øksneshamn og vil utbetale 300 kroner per fisk som leveres inn.

Vi trenger flere dyktige serviceteknikere!

MFI_1446_png

Er du interessert i høyt tempo, problemløsing og drift av avansert teknisk utstyr?

Havfarmenstorm

– Nordlaks ønsker å utvikle fremtidens havbruksnæring

Nordlaks har fått tilsagn om 10 utviklingstillatelser for realisering av én Havfarm.

Nordlaks oppdrett anlegg

Nordlaks sparer en million liter diesel

Nordlaks Oppdrett er i gang med et stort energiprosjekt ute i havgapet. Tolv nye oppdrettsanlegg driftes med strøm fra fastlandet.

Innhavet byggeplass oktober 16

Nordlaks gjør klart for Havfarmer og dobler størrelsen på smolten

Nordlaks har satt spaden i jorda og bygger nytt settefiskanlegg til en halv milliard kroner på Innhavet i Hamarøy kommune. Gigantinvesteringen vil gjøre det mulig for Nordlaks å doble størrelsen på settefisken og er en viktig del av Nordlaks sin løsning på utfordringen om bærekraftig vekst i havbruksnæringen, hvor også de fremtidige Havfarmene inngår.

Utdeling av sponsormidler 2015

Nordlaks ønsker å takke alle som har sendt inn søknad om sponsormidler for 2015. Søknadsfristen var 1. mars, og alle søknader som kom inn innen fristen vil få svar. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på tlf. 76 11 81 00.