Forside / Om oss / Aktuelt

Aktuelt

Nordlaks signering Havfarm

Nordlaks har inngått avtale om bygging av Havfarmen

Nordlaks sine fremtidsvisjoner for norsk havbruksnæring rykker nærmere, da selskapet i dag inngikk avtale med det kinesiske verftet CIMC Raffles om bygging av den første Havfarmen.

Bronnbaat LNG batteri

Nordlaks bygger verdens første hybrid/LNG brønnbåt

Nordlaks tar i bruk ny teknologi når de nå bygger sin andre brønnbåt. Det gir en betydelig miljø- og klimagevinst. Utslippene av CO2 reduseres med 30 %, og 90 % for NOX. Brønnbåten skal frakte levende laks og ørret for Nordlaks, og utvikles av NSK Ship Design i Harstad.

RR merdkant laks

Nordlaks deler ut sponsormidler til lag og foreninger

Sponsorbudsjettet har fått påfyll av friske penger, og Nordlaks er klar til å ta imot nye søknader fra lag og foreninger for 2018.

Berg Freiberg og Sandberg Foto: Bjørn Eide

Vi er gitt en unik mulighet!

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nordlaks tilsagn om til sammen 21 tillatelser for å realisere Havfarm 1 og 3, der 13 tillatelser er knyttet til Havfarm 1 og 8 tillatelser til Havfarm 3.

Søkefrist for sponsormidler er 1. mars 2017

Nordlaks deler hvert år ut sponsormidler til lag og foreninger. Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv i vår region, og er spesielt interessert i å bidra til gode tiltak rettet mot barn og unge.

Informasjon om fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan kommune

MFI_4480_1200_PNG

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland åpnet 18. januar for at alle kan fiske etter regnbueørreten som rømte fra vår lokalitet Storfjell i Øksfjorden. Nordlaks har opprettet mottaksstasjoner på Pundslett og Øksneshamn og vil utbetale 300 kroner per fisk som leveres inn.

Vi trenger flere dyktige serviceteknikere!

MFI_1446_png

Er du interessert i høyt tempo, problemløsing og drift av avansert teknisk utstyr?

Havfarmenstorm

– Nordlaks ønsker å utvikle fremtidens havbruksnæring

Nordlaks har fått tilsagn om 10 utviklingstillatelser for realisering av én Havfarm.

Nordlaks oppdrett anlegg

Nordlaks sparer en million liter diesel

Nordlaks Oppdrett er i gang med et stort energiprosjekt ute i havgapet. Tolv nye oppdrettsanlegg driftes med strøm fra fastlandet.

Innhavet byggeplass oktober 16

Nordlaks gjør klart for Havfarmer og dobler størrelsen på smolten

Nordlaks har satt spaden i jorda og bygger nytt settefiskanlegg til en halv milliard kroner på Innhavet i Hamarøy kommune. Gigantinvesteringen vil gjøre det mulig for Nordlaks å doble størrelsen på settefisken og er en viktig del av Nordlaks sin løsning på utfordringen om bærekraftig vekst i havbruksnæringen, hvor også de fremtidige Havfarmene inngår.