Forside

Nordlaks Holding AS misbrukt i svindelforsøk

Firmanavnet til vårt holdingselskap, Nordlaks Holding AS, har blitt misbrukt i et svindelforsøk i form av falske faktura som er sendt til vilkårlige mottakere. Nordlaks sender aldri faktura fra vårt holdingselskap, og vi anbefaler at mottakere av epostene sletter disse omgående uten å laste ned vedlegg som det linkes til.

Søkefrist for sponsormidler er 1. mars 2017

Nordlaks deler hvert år ut sponsormidler til lag og foreninger. Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv i vår region, og er spesielt interessert i å bidra til gode tiltak rettet mot barn og unge.