Forside / Vi bygger lokalsamfunn / Sponsormidler 2018

Sponset Vesterålen 2014

Sponsormidler 2018

Nordlaks har aktivitet i 12 kommuner i Nordland og Troms, fra Dyrøy i Troms i nord, til Sørfold i Nordland i sør – og hvert år deler Nordlaks ut sponsormidler til store og små prosjekter i disse lokalsamfunnene.Nordlaks deler ut sponsormidler til drift eller prosjekter i regi av idrettslag, foreninger eller andre frivillige organisasjoner. Tiltak som retter seg mot barn og unge prioriteres. Videre legger vi vekt på følgende tre områder når søknadene vurderes:

  • Tiltak i de lokalsamfunnene som Nordlaks er en del av
  • Tiltak som kan bidra til interesse for eller rekruttering til havbruksnæringa
  • Tiltak for positive fritidsaktiviteter, som kultur og idrett.

Søknadsfristen for 2018 er 1. mars.

 Nytt av i år er at søknadene bes sendt gjennom et eget søknadsskjema (se under). Her må søkerne blant annet oppgi e-post til kontaktperson, kontaktdetaljer til laget eller foreningen, formålet pengene skal benyttes til og hvordan dette skal finansieres. Spørsmål eller eventuell annen dokumentasjon til søknaden kan sendes som vedlegg til epost til Brita Eilertsen.

Øvrige spørsmål kan rettes til Brita Eilertsen, epost: brita.eilertsen@nordlaks.no