Forside / Vi bygger lokalsamfunn / Sponsing og samfunnsstøtte

Sponset Vesterålen 2014

Sponsing og samfunnsstøtte

Nordlaks mottar mange små og store henvendelser om støtte til organisasjoner og prosjekter. Det syns vi er veldig hyggelig, og vi prøver å bidra der vi finner det naturlig. Vi har derfor bestemt oss for å sette dette i system med en årlig tildeling, og vi har bestemt oss for noen kriterier for støtte som reflekterer de verdiene vi står for.

Hovedmålet for tildeling av sponsing og samfunnsstøtte er at det skal oppleves som styrkende og positivt i de lokalsamfunnene og nærmiljøene vi og våre medarbeidere er en del av. Nordlaks har i dag virksomhet i 12 kommuner i nordre-Nordland og Sør-Troms, og det jobber opp mot 420 ansatte i konsernet.

Det er satt opp 4 prioriterte områder for tildeling av støtte:

  • Tiltak og organisasjoner i de lokalsamfunnene og nærmiljøene vi er en del av.
  • Tiltak som setter positivt fokus på havbruksnæringa.
  • Tiltak som kan bidra til rekruttering av barn og unge inn i næringa.
  • Tiltak rettet mot fritid, kultur og idrett.

Hvem prioriteres?

  • Barn, unge og studenter.
  • Idrettslag, foreninger og andre frivillige organisasjoner.

Søknaden må inneholde

  • Informasjon om søker.
  • Beskrivelse av hva det søkes støtte til.
  • Budsjett og finansieringsplan.
  • I hvilket tidsrom prosjektet gjennomføres. 

Søknad og tildeling

Det legges opp til en årlig tildeling med søknadsfrist i mars. Ny søknadsfrist for 2018 formidles i januar 2018.

Søknad sendes til firmapost@nordlaks.no.

Spørsmål rettes til Brita Eilertsen brita.eilertsen@nordlaks.no