Forside / Vi bygger lokalsamfunn

_MG_8584

Vi bygger lokalsamfunn

I Nordlaks er vi svært fokuserte på at vår vekst og utvikling skal komme lokalsamfunnet til gode. Etterhvert som selskapet har hatt mulighet til å ekspandere, har stadig nye lokalsamfunn fått nyte godt av de ringvirkninger næringen drar med seg. Nordlaks skal være en bidragsyter til at sysselsetting, bosetting og kompetansearbeidsplasser er tilgjengelig langs kysten vår, også i fremtiden.

Nordlaks er i dag etablert i 12 kommuner i nordre-Nordland og Sør-Troms.

I disse kommunene produseres grunnlaget for over 250 millioner middagsporsjoner hvert år.

Om vi tar utgangspunkt i 420 sysselsatte årsverk i egen bedrift, bidrar det til over 1000 sysselsatte årsverk hos norske underleverandører.

Nordlaks er en del av mange små og store kystsamfunn, og sammen med andre fiskeri og havbruksbedrifter er vi med på å forme fremtiden i Nord-Norge.