Forside / Om oss / Smoltproduksjon

1 lakserogn

Smoltproduksjon

Smolten AS holder til på Innhavet, nord i Nordland, og er et heleid datterselskap i Nordlaks-konsernet. Produksjonsanleggene ligger på Innhavet, i Nusfjord og i Mørsvikbotn. Våre dyktige medarbeidere produserer settefisk av laks og ørret i noen av verdens mest moderne settefiskanlegg. Frisk og livskraftig settefisk er grunnlaget for et vellykket produksjonsresultat i Nordlaks og våre andre kunders matfiskanlegg. Nordlaks er i dag selvforsynt med smolt, noe som bidrar til at vi har full kontroll på hele produksjonskjeden.

Smoltproduksjon er en spennende prosess som krever mye kunnskap innen både teknologi og biologi. Det hele begynner med at vi får rogn inn i anleggene. Etter noen uker klekker rognen, og ut av rognkornet kommer en liten plommesekkyngel. De neste ukene lever yngelen av den medbrakte næringen i plommesekken. Når plommen er oppbrukt, går yngelen over i startfôringsfasen, der den lærer seg å spise. Så gjennomgår yngelen en hurtig vekstfase der den i enkelte perioder kan doble vekten på under to uker. I denne første delen av laksens liv lever den i ferskvann. Når den har oppnådd rett størrelse er det på tide å gå inn i smoltifiseringsprosessen. Men først vaksineres all fisk.

Smoltifisering innebærer at laksen og ørreten forbereder seg på et liv i saltvann. Dette er en imponerende biologisk prosess der fisken bygger om sin organisme for å klare seg i sjøen. Når den er ferdig smoltifisert og klar for sjøvann, kalles den for smolt. Smolt, som er det ferdige produktet på settefiskanleggene, transporteres så videre til et sjøanlegg ved hjelp av en brønnbåt som er spesielt tilpasset for å frakte levende fisk på en trygg og skånsom måte.

Gjennom å tilby fisken gode miljøforhold, og å simulere ulike årstider, er det mulig å gjennomføre smoltproduksjon på åtte til tolv måneder. I naturen, der temperatur og mattilgang er begrenset, tar samme prosess gjerne to til fire år. Settefiskanlegg med høy teknisk standard og fokus på god fiskehelse og fiskevelferd er med på å sikre en frisk og livskraftig laks og ørret som til slutt ender opp som trygg og god mat på bord over hele verden.