Forside / Om oss / Om Nordlaks

Ingangsparti Nordlaks 2014

Om Nordlaks

Nordlaks ble etablert i 1989 da Inge Berg kjøpte sin første konsesjon på Hanøya i Vesterålen. Inge Berg hadde tatt utdanning innen akvakultur, og jobbet som driftsleder ved Stø Fiskeoppdrett. Han så muligheten til å skape noe selv, og til tross for liten startkapital fikk han overta anlegget fra banken. Produksjonen i 1989 var ikke mer enn 150 tonn, et volum som i dag slaktes på ett skift i selskapets slakteri. Dette var allikevel starten på et hjemmelaga industrikonsern født av en ekte gründer med en enorm vilje til å skape virksomhet.

1989_1

Hanøya anno 1989

Fra den spede begynnelsen bygde Inge Berg og hans medarbeidere Nordlaks stein på stein. Alle pengene selskapet har tjent har blitt brukt til investeringer. Nysgjerrighet, kunnskap og god teft blandet med en god porsjon fandenivoldskhet har vært drivkraften, kanskje og blandet med litt flaks og gode bankforbindelse. Selskapet har hatt fokus på på å ha god kontroll i hele verdikjedene fra rogn til bord.

Nordlaks har eget slakteri som i 2015 slaktet rundt 69 000 tonn laks og ørret. Selskapet har nylig gjort store investeringer på filetsiden, og har en topp moderne filetfabrikk. Hos oss finner du også verdens største spiralfryser for hel laks med det flotte navnet IceBERG. Alt av avskjær går inn i selskapets oljefabrikk hvor vi produserer verdens ferskeste olje. Hele fisken blir brukt og ingenting blir kastet, det er bærekraft i praksis.

Nordlaks produserer også settefisk og anlegget vårt i Mørsvikbotn på Hamarøy er et av Norges mest moderne anlegg. I 2015 produserte Smolten AS hele 14 000 smolt. Smolt som skal ut i selskapets matfiskanlegg. I dag har Nordlaks matfiskanlegg i hele 12 kommuner sør i Troms og nord i Nordland, og det som skjer på havet er på mange måter hjertet i bedriften. Det var her det hele startet og det er her ennå mye av grunnlaget for selskapet legges. Nordlaks har mange flotte lokaliteter og flinke oppdrettere som produserer fisk av beste kvalitet.

Fisk fra Nordlaks spises i alle verdensdeler. Vi har egen salgsavdeling på Børøya som selger fisk til kunder i Øst-Europa, Finland, Italia, Spania, Frankrike, Japan, Kina og USA, ja over hele verden. I 2015 ble det sendt ut mer enn 350 millioner porsjoner med laks og ørret ut fra fabrikken på Børøya i Vesterålen. Vi produserer mat for verden.

I dag jobber det rundt 420 personer i Nordlaks. Team Nordlaks jobber godt, produserer mat og tjener penger. Nordlaks er ennå eid av Inge Berg og hans familie. Utviklingen de siste årene har vært formidabel. Historien om Nordlaks er et lite industrieventyr og Inges målsetting om vekst og utvikling har bidratt til vekst også i de mange lokalsamfunnene som vi er en del av. Havbruksnæringa gir arbeidsplasser, betydelige ringvirkninger og muligheter for vekst inn i fremtiden langs kysten av Nord-Norge.

Og det er vel det det egentlig handler om. Å bo og leve langs kysten, og å skape livskraftige samfunn og arbeidsplasser. Det skal Nordlaks fortsette med også inn i fremtiden.