Forside / Om oss / Matfiskproduksjon

Fôrflåte i vintersol

Matfiskproduksjon

Nordlaks har siden 1989 produsert laks og ørret av topp kvalitet ved noen av Norges beste lokaliteter. Matfiskproduksjon er begrepet som brukes om produksjon av fisken fra den som smolt settes i sjø til den transporteres til slakteriet. Vi er i dag etablert med matfiskproduksjon i elleve kommuner i nordre Nordland og Sør-Troms. Produksjonen er fordelt på syv driftsenheter som hver har flere lokaliteter.

Medarbeidere

Våre medarbeidere har solid erfaring og kompetanse. De gjør sitt ytterste for å lage det kvalitetsproduktet kundene vil ha. Gjennom et strengt regelverk og gode driftsrutiner sikrer vi kontinuerlig og fremtidsrettet drift. Stadig forbedring av fasiliteter og utstyr legger til rette for god sikkerhet og trivsel ved våre anlegg. Vi oppmuntrer alle våre ansatte til å ta fagbrev, og tilrettelegger for dette. Totalt arbeider rundt 80 ansatte med matfiskproduksjon i Nordlaks. Trivselen er svært god og arbeidsstokken stabil.

DSC_9525L

Fra Steilo i Vesterålen driftsenhet

Bærekraftig drift

Nordlaks er avhengig av et rent miljø på våre produksjonsanlegg. Dersom vi tar vare på våre omgivelser og ikke påvirker miljøet negativt, kan vi holde på med vår oppdrettsvirksomhet i all framtid. Vi bruker store ressurser hvert år på å sikre dette. Det akkrediterte og uavhengige selskapet Akvaplan-Niva AS i Tromsø følger opp alle våre lokaliteter regelmessig for å sikre optimal og bærekraftig drift gjennom omfattende undersøkelser.

Fiskehelse

Frisk fisk som trives er en forutsetning for å produsere kvalitet. Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS (VFH) hjelper oss i forhold til forebyggende helsearbeid, fiskehelse og fiskevelferd. VFH er også rådgiver i forhold til drift og planlegging på hvert enkelt produksjonssted.