Forside / Om oss / Aktuelt / Vi er gitt en unik mulighet!

Vi er gitt en unik mulighet!

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nordlaks tilsagn om til sammen 21 tillatelser for å realisere Havfarm 1 og 3, der 13 tillatelser er knyttet til Havfarm 1 og 8 tillatelser til Havfarm 3.

Det var fiskeriminister Per Sandberg som selv kom med kunngjøringen under et besøk hos Nordlaks på Stokmarknes tirsdag 5. september.

- For Nordlaks innebærer Sandbergs beslutning om at vi får lov til å bygge to Havfarmer at vi nå få muligheten til å løfte både oss selv, men også hele norsk havbruksnæring opp til et nytt trinn, sier konsernsjef i Nordlaks Inge Berg.

Dette er et prosjekt som virkelig vil gi et innovasjons- og forskningsløft for alle i næringen samtidig som det vil gi regionen et betydelig antall nye arbeidsplasser. Dette er en stor dag for både bedriften og våre ansatte.

Beslutningen gjør at Nordlaks umiddelbart går i gang med å gjennomføre vårt største løft i selskapets historie. Til sammen planlegges investeringer for om lag 2 milliarder i Havfarmene og ytterligere 1-2 milliarder i øvrig virksomhet (slakteri, filetfabrikk, brønnbåt, settefiskanlegg, serviceapparat på sjøsiden etc) for å tilpasse driften til den nye fremtidige driftsmodell – Nordlaks-modellen – der Havfarmene er et av leddene i kjeden.

- Selv om vi påtar oss en kalkulert risiko gjennom de milliardinvesteringer vi skal i gang med, har staben i Nordlaks sterk tro på at vi skal lykkes. Vi kommer til å få behov for en betydelig vekst i antall ansatte i Nordlaks som følge av dagens gladmelding fra Per Sandberg og regjeringen. Hele regionen vil komme til å merke de positive følgene av våre kommende investeringer og vekst i antall ansatte samtidig som vi får anledning til å bevise at den tillit vi i dag er gitt skal komme hele sjømatnæringen og nasjonen til gode, avslutter Inge Berg.

Vår visjon er å skape fremtiden. NÅ går vi i gang!

Kontaktpersoner: Merete Kristiansen, Kommersiell direktør, tlf 97518909 og Bjarne Johansen, prosjektleder Havfarm tlf 95908921