Forside / Om oss / Aktuelt / Søkefrist for sponsormidler er 1. mars 2017

Søkefrist for sponsormidler er 1. mars 2017

Nordlaks deler hvert år ut sponsormidler til lag og foreninger. Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv i vår region, og er spesielt interessert i å bidra til gode tiltak rettet mot barn og unge.

Nordlaks mottar mange små og store henvendelser om støtte til organisasjoner og prosjekter. Vi ser svært positivt på søknader til prosjekter som kan bidra til å opprettholde tilbud og aktivitet i vår region.

Vi har satt søknader og tildeling av sponsormidler i system med en årlig tildeling. Det er også utarbeidet noen kriterier for støtte som reflekterer våre verdier.

Les mer om kriteriene og søknadsprosessen her.