Forside / Om oss / Aktuelt / Nordlaks gjør klart for Havfarmer og dobler størrelsen på smolten

Nordlaks gjør klart for Havfarmer og dobler størrelsen på smolten

Nordlaks har satt spaden i jorda og bygger nytt settefiskanlegg til en halv milliard kroner på Innhavet i Hamarøy kommune. Gigantinvesteringen vil gjøre det mulig for Nordlaks å doble størrelsen på settefisken og er en viktig del av Nordlaks sin løsning på utfordringen om bærekraftig vekst i havbruksnæringen, hvor også de fremtidige Havfarmene inngår.

– Vi bygger for fremtiden. Nyanlegget på Innhavet er trinn én i den fremtidige produksjonsmodellen til Nordlaks. Med denne utbyggingen skal vi redusere tiden laksen oppholder seg i havet. Dette er en viktig del av Nordlaks sin løsning på hvordan havbruksnæringen skal vokse bærekraftig, sier administrerende direktør Eirik Welde i Smolten AS.

I dag er settefisken 100 gram når den forlater landanlegget og settes ut i havet. Dette skal økes til 250-500 gram. Dermed vil laksen trenge mindre tid i havet frem til slakting. Dette er et viktig tiltak både for å redusere tiden laksen er utsatt for lakselus, men også for å få til bedre brakklegging av Nordlaks sine oppdrettsanlegg.

– Vi har meget gode erfaringer med brakklegging av flere oppdrettsanlegg i et større område. I de områdene der vi er alene har vi allerede slaktet laks uten medikamentell behandling mot lakselus. Med større settefisk og bedre koordinert brakklegging vil vi få til mer av det i fremtiden, sier miljøkoordinator Bjarne Johansen i Nordlaks.

Den langsiktige planen til Nordlaks er å sette større settefisk ut i tradisjonelle oppdrettsanlegg – hvor de skal vokse til 1 kilo – før de flyttes til Havfarmene.

– Med større settefisk flytter man litt av produksjonen opp på land. Det vil bidra positivt både med tanke på lakselus, og dermed også fiskevelferd, sier Eirik Welde videre. 

Anlegget på Innhavet i Hamarøy blir stort. Det skal bygges nytt resirkuleringsanlegg på 14 000 kvadratmeter. Totalt blir anlegget på omtrent 20 000 kvadratmeter og skal produsere inntil 2 400 tonn settefisk i året. Med det nye landanlegget vil Nordlaks mer enn doble produksjonskapasiteten av settefisk, fra 1350 tonn til 3150 tonn.

– Noen sier verdens største settefiskanlegg, men det har vi faktisk ikke helt oversikt over. Utviklingen går så fort i havbruksnæringen for tiden. Det nye settefiskanlegget til Nordlaks vil gi oss den store settefisken vi trenger for å ta ut potensialet i Nordlaks sin nye produksjonsmodell. Hovedpoenget er å få tatt i bruk større og bedre arealer utenfor fjordene. Spesielt neste generasjon Havfarmer vil være skreddersydd for dette formålet, avslutter Welde.

Byggestart for nye Smolten Innhavet var i august 2016. Anlegget skal stå ferdig i 2019 og vil sysselsette rundt 20 personer i det lille tettstedet i Hamarøy.