Forside / Om oss / Aktuelt / Nordlaks deler ut sponsormidler til lag og foreninger

Nordlaks deler ut sponsormidler til lag og foreninger

Sponsorbudsjettet har fått påfyll av friske penger, og Nordlaks er klar til å ta imot nye søknader fra lag og foreninger for 2018.

RR merdkant laks

Nordlaks har aktivitet i 12 kommuner i Nordland og Troms, fra Dyrøy i Troms i nord, til Sørfold i Nordland i sør – og hvert år deler Nordlaks ut sponsormidler til store og små prosjekter i disse lokalsamfunnene. Søknadsfristen er 1. mars.

– Det viktigste samfunnsbidraget vårt er nok å bidra med stabile og trygge arbeidsplasser for våre ansatte og hos alle leverandørene, men det er viktig for Nordlaks også å bidra til arbeidet i idretten og i kulturlivet. Vi mottar mange søknader hvert år, og vi vet at bidragene kommer godt med og benyttes på viktige prosjekter. Nå gleder vi oss til å ta imot og gå gjennom søknadene for 2018, sier markedskoordinator Brita Eilertsen i Nordlaks.

Nytt av i år er at søknadene bes sendt gjennom et eget søknadsskjema på Nordlaks.no/spons. Her må søkerne blant annet oppgi kontaktdetaljer til laget eller foreningen, formålet pengene skal benyttes til og hvordan dette skal finansieres.

– Nordlaks mottar et stort antall søknader om sponsing og bidrag hvert år. Vi forsøker å standardisere søknadsprosessen litt mer slik at vi klarer å gi alle søknadene den gode vurderingen de fortjener, uten å måtte bruke altfor lang tid før vi kan gi et svar, fortsetter Eilertsen.

Som tidligere år har Nordlaks noen prioriteringer som styrer tildelingen av midler. Nordlaks deler ut sponsormidler til drift eller prosjekter i regi av idrettslag, foreninger eller andre frivillige organisasjoner. Tiltak som retter seg mot barn, unge prioriteres. Videre legger vi vekt på følgende fire områder når søknadene vurderes:

  •  Tiltak i de lokalsamfunnene som Nordlaks er en del av
  • Tiltak som kan bidra til interesse for eller rekruttering til havbruksnæring
  • Tiltak for positive fritidsaktiviteter, som kultur og idrett.

Lever søknadsskjema på Nordlaks.no/spons!