Forside / Om oss / Aktuelt / Informasjon om fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan kommune

Informasjon om fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden i Vågan kommune

MFI_4480_1200_PNG

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland åpnet 18. januar for at alle kan fiske etter regnbueørreten som rømte fra vår lokalitet Storfjell i Øksfjorden. Nordlaks har opprettet mottaksstasjoner på Pundslett og Øksneshamn og vil utbetale 300 kroner per fisk som leveres inn.

Kontaktperson for mottak på Pundslett er Kristoffer Vestå: telefon 400 35 205
Kontaktperson for mottak i Øksneshamn er Øyvind Haugland: telefon 482 63 374

Det følgende er klippet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland sin nyhetsmelding og inneholder informasjon om reglene for gjenfangstfisket. Det er viktig at alle som skal drive gjenfangst setter seg inn i reglene som er bestemt av Fylkesmannen og følger disse.

-

Fiske etter rømt regnbueørret i Øksfjorden

Publisert 18.01.2017

Fylkesmannen har nå åpnet for at alle kan fiske etter de 5000 regnbueørretene med en snittvekt på 3,6 kg som nylig rømte fra Nordlaks sitt anlegg ved Storfjell i Øksfjorden (Vågan kommune).

Tillatelse til oppfisking gjelder fram til og med 15. februar for hele Øksfjorden ut til ei rett linje mellom Nedre Årstein i vest og Offersøya i øst. Det er det tillatt å bruke stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, trål og snurrevad. For å redusere faren for bifangst av vill laksefisk er det forbudt å fiske nærmere elvemunninger enn 100 meter og minste tillatte maskevidde er satt til 58 mm.

Hovedformålet med tillatelsen er å få fisket opp mest mulig rømt regnbueørret for å begrense skadene på ville bestander av laksefisk i området. Regnbueørret av denne størrelsen er god matfisk som bør være attraktiv å fiske etter.

Alle som fisker etter den rømte fisken skal levere fangstrapport fortløpende til Fylkesmannen i Nordland ved Lars Sæter eller Tore Vatne (se kontaktinformasjon i høyre marg).

Vi oppfordrer alle som ønsker å fiske etter rømt regnbueørret til lese hele tillatelsen fra Fylkesmannen, og om å følge vilkårene som er gitt her. Link til tillatelsen.