Forside / Om oss

_MG_8587

Om oss

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Vår hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Vi er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Grundig kontroll av alle ledd i produksjonen sikrer sporbare og trygge produkter av høy kvalitet.

Nordlaks er en bedrift med sterk lokal forankring. Samtidig som vi er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet, må vi ha blikket rettet utover. Det aller meste av vår produksjon eksporteres, og vi distribuerer vår laks og ørret over hele verden. Fisk fra Stokmarknes finner blant annet veien til middagsbord i Russland, Kina, USA, Italia og Frankrike.

Vi i Nordlaks har selvsagt et skarpt fokus på miljø. Vi utnytter absolutt hele fisken, ingenting går til spille. Ved en egen bioteknisk avdeling forvandles restprodukter fra produksjonen til sunne fiskeoljer. Dette er et satsingsområde som du kan lese mer om her.

Nordlaks hadde i 2014 en omsetning på ca 2,2 mrd kr. Selskapet har virksomhet i hele 12 kommuner i Nordland og Troms, og har rundt 420 ansatte. Det ble totalt slaktet rundt 79.000 tonn laks og ørret ved fabrikken på Børøya i Vesterålen i 2015. Fisk fra egne anlegg og fra gode naboer gir således grunnlag for en omfattende virksomhet på land som innbefatter slakteri, fryseri, filetfabrikk og som nevnt produksjon av marine oljer. I 2015 ble det sendt rundt 250 millioner måltider med laks og ørret ut  i verden fra fabrikken vår.