Forside / Karriere / Møt noen av oss / Med full kontroll på fisken

Med full kontroll på fisken

Kvalitetsleder Camilla Kortsen er en del av teamet som sørger for at Nordlaks hele tiden leverer laks og ørret av topp kvalitet.

– Vi jobber med mat og da må vi være nøye. Folk skal være trygge på våre produkter, sier Camilla. Derfor har Nordlaks et svært streng kvalitetssystem, der man kontinuerlig tar prøver av både produkter, produksjonsutstyr og miljø.

– Fisken skal være fri for skadelige bakterier og produksjonsutstyret skal være skikkelig rengjort etter bruk. Vi tar bakteriologiske prøver for å sikre oss at alt er godt innenfor våre kvalitetskrav, sier Camilla. Og gode produksjonsrutiner gir gode resultater.

– Det er svært lite problemer hos oss og kvaliteten er svært bra, sier kvalitetslederen. Camilla har jobbet hos Nordlaks siden 2002 og trives svært godt. 

– Jobben er variert og spennende. Som kvalitetsleder ser jeg helheten mellom de ulike systemene her på Nordlaks. Samtidig er jeg tett på produksjonen, sier hun. I tillegg setter Camilla stor pris på utviklingsmulighetene hos Nordlaks.

– Her ser man potensialet i sine ansatte og lar dem utvikle seg. Selv har jeg fått ta mange gode kurs, som har gitt meg mye. Folk som vil noe har gode muligheter her, sier hun.